Guide til Erhvervskonto

erhvervskonto

Som nystartet virksomhed, kan det være en umulig opgave at finde ud af hvilken Bank, man skal vælge til sin virksomhed. Grunden er, at det er svært at vurdere hvad den endelige pris faktisk bliver, og mange banker vælger at have nogle forholdsvis høje startgebyr. Denne uigennemskuelighed, vil vi gerne komme til livs ved at lave denne komplette liste over alle erhvervskonti i de forskellige banker i Danmark. Hvis du vil besøge den enkelte banks erhvervsside, kan du blot klikke

Læs mere

Torsdagstanke: Fremtiden for Voice recognition

Voice recognition

Snakken går på Voice Recognition i hjemmet, men også digitalt. Voice er det værktøj, der skal hjælpe os i den travle hverdag i den forstand, at det koger opgaver ned til simple sætninger, eller simpelthen husker dem for dig. Eksempel: Sæt timer til 6 minutter (kan være nyttig, når man koger æg). Spørgsmålet er bare, om man kan udtrykke sig ordentligt, og om man får det brugt. Jeg er ikke i tvivl om, at selve genkendelsen af stemme, er blevet

Læs mere

Tanker om at bygge en Platform (SaaS-model)

buildaplatform

Det er i dag meget populært at bygge en Platform. Alle vil gerne have den næste store Platform a la AirBnB. Det handler jo blot om integrationer og et godt API, ikke? Nej. At bygge en Platform, der tilgodeser alle dele (herunder også integrationer og API), er en “pain in the ass” for at sige det mildt. Hos Alfabeto er vi endnu på et stadie, hvor vi “gemmer” vores API – eller sagt på en anden måde: vi har ikke

Læs mere

Site Footer